26-05-2019

Zarząd ROD OTOWO informuje o możliwości podjęcia prac społecznie użytecznych na rzecz ogrodu w roku 2012.

Niniejszym podajemy wykaz działek, które zgodnie z Komunikatem 2/2012 pkt VII zgłosiły chęć podjęcia czynów działkowych w roku 2012:

74, 105, 114, 124, 126, 129, 140, 142, 150, 154, 156, 161, 182, 207, 245, 273, 274, 301, 308, 309, 310, 322, 331, 337, 387, 409, 424, 436, 441.

ZARZĄD ROD OTOWO (ochrona ogrodu zgodnie z Decyzją Walnego Zebrania )

Wykaz osób ( numery działek ), które zgłosiły chęć pełnienia całodobowych odpłatnych dyżurów w sezonie 2012/2013.

 

Poniżej przedstawiamy wyniki badań przeprowadzone przez Aquanet na naszych działkach.

Worki do odpadów komunalnych w cenie 10,50 zł/szt. do nabycia w kiosku.

W dniu 27.08.11 r od godziny 9:00 odbędzie się zorganizowany wywóz złomu.

W związku z licznymi awariami przestarzałej automatyki otwierania bramy ...

Zabawa działkowa odbędzie się 14 sierpnia 2011 od godziny 19:00 przy budynku Zarządu.

Zarząd ROD OTOWO informuje, że w związku z nagminnym ...

Jest to nieoficjalna, prywatna strona działek Otowo.  Wszystkie umieszczone tutaj informacje są ogólnodostępne na tablicach ogłoszeń. Umieszczenie danych osobowych na stronie jest zgodne z art. 1 ust. 1 oraz art. 6 ustawy o dostępie do informacji publicznej.  Serwis Otowo.pl  nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych komunikatów, informacji itp.