26-05-2019

Jutro tj 27.04.2013 jest planowane włączenie wody na działkach.

Zarząd ROD Otowo informuje, że z dniem 16 lutego br...

Zarząd ROD Otowo przyjmuje zgłoszenia prowadzenia działalności...

 

1. Zarząd zaprasza na zebranie informacyjne członków Polskiego Związku Działkowców z naszego Ogrodu, które odbędzie się w dniu 12 stycznia 2013 r. ( sobota ) o godzinie 11:00 ...

 

W związku z zakończeniem utwardzania dróg, Zarząd ROD Otowo wzywa wszystkich zalegających z opłatami do niezwłocznego uregulowania należności.

ZARZĄD Rodzinnego Ogrodu Działkowego OTOWO informuje, że w niedziele 26 sierpnia b.r.

 

W związku z planowaną inwestycją ułożenia kostki brukowej typu behaton o gr. 8 cm na alejkach działkowych w ROD „Otowo”, prosimy o podanie wyceny położenia 1m2 kostki uwzględniając koszty materiałów, transportu i robocizny przyjmując następujący zakres prac

W dniach 24 i 25 sierpnia 2012 odbędzie się zorganizowany wywóz złomu.

 

Komunikat Zarządu

Niniejszym Zarząd ROD OTOWO informuje o przystąpieniu do realizacji kolejnego etapu budowy dróg na terenie naszych działek.

Jest to nieoficjalna, prywatna strona działek Otowo.  Wszystkie umieszczone tutaj informacje są ogólnodostępne na tablicach ogłoszeń. Umieszczenie danych osobowych na stronie jest zgodne z art. 1 ust. 1 oraz art. 6 ustawy o dostępie do informacji publicznej.  Serwis Otowo.pl  nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych komunikatów, informacji itp.