15-10-2019

Wywóz gabarytów 2018

od 30.04 do 06.05.2018 ustawiony zostanie odrębny kontener na odpady wielkogabarytowe przy al. Spacerowej.

Jednocześnie Zarząd ROD Otowo informuje, że wyrzucanie odpadów wielkogabarytowych poza wyznaczonym terminem lub do innych kontenerów będzie skutkowało karnych opłat i konsekwencjami wynikającymi z regulaminu i statutu PZD. 

Jest to nieoficjalna, prywatna strona działek Otowo.  Wszystkie umieszczone tutaj informacje są ogólnodostępne na tablicach ogłoszeń. Umieszczenie danych osobowych na stronie jest zgodne z art. 1 ust. 1 oraz art. 6 ustawy o dostępie do informacji publicznej.  Serwis Otowo.pl  nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych komunikatów, informacji itp.