18-09-2019

Inne sprawy działkowe

Działkowcy, którzy chcą bć w nowym sezonie rozliczani za zużycie wody według wskazań licznika muszą posiadać zaplombowany licznik nie starszy niż 5 lat.

  • Działkowcy, którzy chcą być w nowym sezonie rozliczani za zużycie wody według wskazań licznika muszą posiadać zaplombowany licznik nie starszy niż 5 lat.
  • Trwają prace przy wymianie złączy kablowych (skrzynek elektrycznych). Działkowcy, którzy stare skrzynki mają trwale złączone z ogrodzeniem, proszeni są o ich uwolnienie
  • Zarząd prosi o sprawdzenie stanu opłat za użytkowanie działki. Załączony wydruk pn. Bieżący stan zobowiązań działki określa w ostatniej kolumnie wysokość zaległości na 31.12.2017r. Za każdy dzień zwłoki pobierane są odsetki. Zaleganie w opłatach powyżej 6 miesięcy może być podstawą rozwiązania umowy dzierżawy działkowej.
  • Z dniem 01 kwietnia 2018r. zamknięte zostanie składowisko gałęzi. Sprawa eksploatacji składowiska gałęzi zostanie poddana dyskusji Walnego Zebrania.
  • Zarząd przypomina o obowiązku utrzymywania w czystości alejek na połowie ich szerokości gdy do nich przylegają działki po obu stronach lub na całej szerokości, gdy do nich przylegają działki z jednej strony. W okresie roztopów prosimy o ograniczenie przejazdów. Szczególnie osoby codziennie korzystające z przejazdów przez alejki proszone są o ich stabilizację przez wyrównanie powstałych kolein niezwłocznie jak tylko pozwolą na to warunki atmosferyczne.
  • Wszystkich działkowców prosimy o aktualizację danych osobowych a w szczególności o podanie numeru telefonu do kontaktu

Jest to nieoficjalna, prywatna strona działek Otowo.  Wszystkie umieszczone tutaj informacje są ogólnodostępne na tablicach ogłoszeń. Umieszczenie danych osobowych na stronie jest zgodne z art. 1 ust. 1 oraz art. 6 ustawy o dostępie do informacji publicznej.  Serwis Otowo.pl  nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych komunikatów, informacji itp.