15-10-2019

Uruchomienie sieci wodociągowej 2018

Uruchomienie sieci planowane jest na drugą połowę kwietnia 2018 w związku z czym Zarząd prosi o zamknięcie do 15.04.208 wszystkich zaworów doprowadzających wodę do działki.  

Zarząd nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zalania. 

Jest to nieoficjalna, prywatna strona działek Otowo.  Wszystkie umieszczone tutaj informacje są ogólnodostępne na tablicach ogłoszeń. Umieszczenie danych osobowych na stronie jest zgodne z art. 1 ust. 1 oraz art. 6 ustawy o dostępie do informacji publicznej.  Serwis Otowo.pl  nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych komunikatów, informacji itp.