15-10-2019

Dnia 6 kwietnia organizowane jest sprzątanie okolicznych lasów. 

Szczegóły na tablicy ogłoszeń.

od 30.04 do 06.05.2018 ustawiony zostanie odrębny kontener na odpady wielkogabarytowe przy al. Spacerowej.

Jednocześnie Zarząd ROD Otowo informuje, że wyrzucanie odpadów wielkogabarytowych poza wyznaczonym terminem lub do innych kontenerów będzie skutkowało karnych opłat i konsekwencjami wynikającymi z regulaminu i statutu PZD. 

Działkowcy, którzy chcą bć w nowym sezonie rozliczani za zużycie wody według wskazań licznika muszą posiadać zaplombowany licznik nie starszy niż 5 lat.

Uruchomienie sieci planowane jest na drugą połowę kwietnia 2018 w związku z czym Zarząd prosi o zamknięcie do 15.04.208 wszystkich zaworów doprowadzających wodę do działki.  

Zarząd nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zalania. 

Zarząd zaprasza na walne zebranie które odbędzie się dnia 19 kwietnia 2018 o godzinie 16:30 w sali konferencyjnej Pałacu Jaśminowego. 

Pod TYM LINKIEM znajduje się dokument opłat za wodę (źródło otowo.info)  

Termin płatności do 31.01.2018.

Jeśli ktoś nie podał stanu licznika to musi opłacić ryczałt w wysokości 223,00 zł

W sobotę dnia 14.10.2017 odbyło się ogłoszenie wyników przetargu na wykonanie nowych skrzynek elektrycznych.

Protokół można pobrać z oficjalnej strony:

PROTOKÓŁ Z ROZSTRZYGNIĘCIA >>

Wczoraj, dnia 19.11.2017 została zamknięta woda na działkach.   W związku z tym Zarząd przypomina o odwodnieniu instalacji  przez działkowców własnych instalacji wodociągowych w obrębie swoich działek.   Po zakończeniu odwodnienia własnej instalacji należy pamiętać o ponownym zamknięciu zaworów odcinających dopływ wody do działki.  

 

Zarząd ROD OTOWO uprzejmie informuje, że w okresie od 15.10.2017r. do 15.11.2017r. przystępujemy do odczytów wodomierzy za sezon 2017r.

 

Jest to nieoficjalna, prywatna strona działek Otowo.  Wszystkie umieszczone tutaj informacje są ogólnodostępne na tablicach ogłoszeń. Umieszczenie danych osobowych na stronie jest zgodne z art. 1 ust. 1 oraz art. 6 ustawy o dostępie do informacji publicznej.  Serwis Otowo.pl  nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych komunikatów, informacji itp.