22-04-2019

Panel Klienta

Aktualnie na stronie

Odwiedza nas 89 gości oraz 0 użytkowników.

Komunikaty ROD Otowo

Kontrola ROD

Prezydium OZ PZD w Poznaniu w oparciu o Protokół z kontroli ROD "Otowo" w Otowie z dnia 13 maja 2013 r.

 

Zarząd ROD "Otowo"
w Otowie

Prezydium OZ PZD w Poznaniu w oparciu o Protokół z kontroli ROD "Otowo" w Otowie z dnia 13 maja 2013 r. przeprowadzonej przez komisję kontrolną OZ PZD w związku z wnioskiem walnego zebrania ROD o odwołanie zarządu ROD przekazuje do wykonania następujące zalecenia:

 

  1. W dokumentach ogrodu i pismach do działkowców stosować nazewnictwo zgodne ze statutem PZD oraz Regulaminem ROD.
  2. Poprawić ściągalność zadłużenia działkowców. Wobec zalegających z opłatami stosować sankcje przewidziane statutem PZD.
  3. Podjąć działania wynikające z postanowień przepisów związkowych wobec osób posiadających ponadnormatywne altany i zamieszkujących na terenie ogrodu. Obciążać osoby korzystające z ogrodu w sposób intensywny dodatkowymi opłatami z tytułu ponoszenia zwiększonych wydatków przez ogród, a powodowanych takim sposobem wykorzystywania działki i infrastruktury ogrodu.
  4. Stosować racjonalną politykę finansową. Przestrzegać preliminarza finansowego oraz zasad wydatkowania środków na wynagrodzenia.
  5. Zakres obowiązków i godziny dyżurowania elektryków podać do wiadomości działkowców na tablicach ogłoszeń . Opłaty za usługi ",wykonywane przez elektryków na rzecz działkowców w godzinach dyżurów ustalone przez zarząd ROD ewidencjonować na koncie ogrodu.
  6. Ponownie wszcząć postępowanie sądowe o wydanie działki przez p. Szala w porozumieniu z radcą prawnym OZ PZD doprowadzić do uwolnienia ogrodu z
    uciążliwego użytkownika, zajmującego działkę bez tytułu prawnego.

 

Zalecenia proszę wykonać do 30 lipca 2013 r. O wykonaniu zaleceń proszę poinformować OZ PZD oddzielnym pismem po ich wykonaniu.

 

Jest to nieoficjalna, prywatna strona działek Otowo.  Wszystkie umieszczone tutaj informacje są ogólnodostępne na tablicach ogłoszeń. Umieszczenie danych osobowych na stronie jest zgodne z art. 1 ust. 1 oraz art. 6 ustawy o dostępie do informacji publicznej.  Serwis Otowo.pl  nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych komunikatów, informacji itp.