22-04-2019

Panel Klienta

Aktualnie na stronie

Odwiedza nas 38 gości oraz 0 użytkowników.

Komunikaty ROD Otowo

Propozycje czynów społecznych

Zarząd ROD OTOWO informuje o możliwości podjęcia prac społecznie użytecznych na rzecz ogrodu w roku 2012.

Proponuje się wykonanie następujących prac:


konserwacja płotu 3 przęsła 8 godz.
konserwacja rozdzielni elektr. 1 szt 4 godz.
konserwacja lamp alejkowych 1 szt 4 godz
konserwacja pomp alejkowych 1 szt 4 godz
konserwacja bram wjazdowych
konserwacja urządzeń sportowych na boisku
utrzymanie porządku na terenie przyległym do rowka i stawku
utrzymanie porządku na terenie leśnym przyległym do działek
pomoc w organizowaniu zabaw tanecznych
mycie szyb w gablotach i budkach telefonicznych
prace wynikające z nagłej potrzeby

 

Jednocześnie przypominamy, iż osoby nie podejmujące żadnych prac, zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania zobowiązane są do wniesienia opłaty w wysokości 64 zł ( 8 godz. x 8 zł ).

 


Jest to nieoficjalna, prywatna strona działek Otowo.  Wszystkie umieszczone tutaj informacje są ogólnodostępne na tablicach ogłoszeń. Umieszczenie danych osobowych na stronie jest zgodne z art. 1 ust. 1 oraz art. 6 ustawy o dostępie do informacji publicznej.  Serwis Otowo.pl  nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych komunikatów, informacji itp.