22-04-2019

Panel Klienta

Aktualnie na stronie

Odwiedza nas 106 gości oraz 0 użytkowników.

Komunikaty ROD Otowo

Protokół z przeglądu działek 2013 r

Poniżej przedstawiamy protokół z przeglądu działek w roku 2013.

 Protokół z przeglądu działek ROD Otowo w 2013r.
W miesiącu wrześniu 2013 Komisja w składzie
1.Piotr Kubera
2.Ryszard Konewka
dokonała przeglądu  na terenie ROD Otowo.


    W trakcie przeglądu szczególną uwagę zwracano na estetykę i zagospodarowanie działek, stan dróg alejkowych, numerację działek oraz przerastające na alejkę  gałęzie drzew i krzewów , które zaciemniają alejki i stwarzają zagrożenie dla rowerzystów.
Tak jak w latach poprzednich działkowcy wyrzucają gałęzie i śmieci do lasu w bezpośrednim sąsiedztwie opłotowania co powoduje jego uszkodzenie, jak również wpływa ujemnie na estetykę terenów zielonych.
Drogi alejkowe pozostawiają wiele do życzenia , w szczególności pobocze Al. Spacerowej, które jest rozjeżdżane przez parkujące tam samochody.
Szczegółowe uwagi dotyczące poszczególnych działek podano w załączniku do niniejszego protokołu.
Na szczególną uwagę i zainteresowanie Zarządu zasługują:

  1. Bardzo zaniedbane działki : 125, 330, 337, 338, 350, 409
  2. Szpetny wrak samochodu stojący od lat na dz. 372
  3. Składowanie drewna, odpady budowlane, ścinki gałęzi  naprzeciw dz. 92 i 94
  4. Niebezpieczny rów przy dz. 355 jako pozostałości po demontowanym opłotowaniu
  5. Przy dz. 395 lampa alejkowa  całkowicie zasłonięta gałęziami świerku
  6. Przy dz 112 zabudowa parkingowa z elementów metalowych oraz śmietnik na odpady zielone i gałęzie na terenie przyległym do rowka
  7. Przy dz. 113 śmietnik na odpady zielone i gałęzie na terenie przyległym do rowka
  8. Teren wzdłuż dz. 471, 472, 469 od strony stawu sukcesywnie zaśmiecany gruzem odpadami budowlanymi, gałęziami, odpadami gospodarczymi.

 

Numer działki

Uwagi

2

Gałęzie przerastające na alejkę.

6

Gałęzie przerastające na alejkę.

12

Gałęzie przerastające na alejkę.

13

Gałęzie przerastające na alejkę.

14

Krzaki lub żywopłot na alejce.

15

Działka zaniedbana zarośnięta.

25

Drzewa przed działką.

28

Gałęzie przerastające na alejkę.

30

Gałęzie przerastające na alejkę.

31

Gałęzie przerastające na alejkę.

33

Gałęzie przerastające na alejkę.

34

Krzaki lub żywopłot na alejce.

36

Gałęzie przerastające na alejkę.

37

Niewidoczny numerek działki.

41

Krzaki lub żywopłot na alejce.

42

Krzaki lub żywopłot na alejce.

44

Gałęzie przerastające na alejkę. Drzewa przed działką.

46

Alejka zaniedbana dziury.

47

Alejka zaniedbana dziury.

48

Alejka zaniedbana dziury.

51

Gałęzie przerastające na alejkę.

52

Gałęzie przerastające na alejkę. Niewidoczny numerek działki.

53

Gałęzie przerastające na alejkę.

54

Krzaki lub żywopłot na alejce.

59

Drzewa przed działką.

60

Gałęzie przerastające na alejkę.

61

Gałęzie przerastające na alejkę. Krzaki lub żywopłot na alejce.

64

Gałęzie przerastające na alejkę.

66

Alejka zaniedbana dziury.

69

Niewidoczny numerek działki.

70

Niewidoczny numerek działki.

73

Gałęzie przerastające na alejkę.

74

Alejka zaniedbana dziury.

75

Alejka zaniedbana dziury.

76

Alejka zaniedbana dziury.

82

Gałęzie przerastające na alejkę.

84

Alejka zaniedbana dziury.

86

Gałęzie przerastające na alejkę.

87

Gałęzie przerastające na alejkę.

88

Gałęzie przerastające na alejkę.

90

Gałęzie przerastające na alejkę.

91

Krzaki lub żywopłot na alejce.

93

Drzewa przed działką. Krzaki lub żywopłot na alejce.

95

Niewidoczny numerek działki. Działka bardzo zaniedbana, nieużytkowana.

96

Niewidoczny numerek działki.

97

Gałęzie przerastające na alejkę. Niewidoczny numerek działki.

98

Gałęzie przerastające na alejkę.

103

Alejka zaniedbana dziury.

108

Krzaki lub żywopłot na alejce.

109

Drzewa przed działką. Krzaki lub żywopłot na alejce.

110

Drzewa przed działką. Krzaki lub żywopłot na alejce.

111

Drzewa przed działką.

113

Drzewa przed działką.

114

Krzaki lub żywopłot na alejce.

117

Działka zaniedbana zarośnięta.

120

Gałęzie przerastające na alejkę. 1Krzaki lub żywopłot na alejce.

121

Gałęzie przerastające na alejkę. Żywopłot przerastający na alejkę. Alejka zaniedbana dziury.

125

Działka bardzo zaniedbana, nieużytkowana. Krzaki lub żywopłot na alejce.

126

Krzaki lub żywopłot na alejce.

128

Gałęzie przerastające na alejkę. Niewidoczny numerek działki.

130

Krzaki lub żywopłot na alejce.

133

Krzaki lub żywopłot na alejce.

135

Niewidoczny numerek działki.

139

Gałęzie przerastające na alejkę. Krzaki lub żywopłot na alejce.

140

Krzaki lub żywopłot na alejce.

147

Drzewa przed działką.

148

Drzewa przed działką.

151

Gałęzie przerastające na alejkę.

155

Niewidoczny numerek działki.

158

Niewidoczny numerek działki.

160

Gałęzie przerastające na alejkę. Niewidoczny numerek działki. Drzewa przed działką.

167

Działka bardzo zaniedbana, nieużytkowana.

168

Gałęzie przerastające na alejkę.

174

Alejka zaniedbana dziury.

178

Gałęzie przerastające na alejkę. Niewidoczny numerek działki.

179

Działka bardzo zaniedbana, nieużytkowana.

184

Niewidoczny numerek działki.

186

Krzaki lub żywopłot na alejce.

187

Krzaki lub żywopłot na alejce.

189

Niewidoczny numerek działki. Alejka zaniedbana dziury.

190

Alejka zaniedbana dziury.

191

Alejka zaniedbana dziury.

193

Alejka zaniedbana dziury.

194

Alejka zaniedbana dziury.

195

Niewidoczny numerek działki. Alejka zaniedbana dziury.

196

Niewidoczny numerek działki.

197

Niewidoczny numerek działki.

198

Alejka zaniedbana dziury.

199

Krzaki lub żywopłot na alejce.

210

Alejka zaniedbana dziury.

214

Alejka zaniedbana dziury.

217

Alejka zaniedbana dziury.

218

Alejka zaniedbana dziury.

221

Alejka zaniedbana dziury.

224

Niewidoczny numerek działki. Alejka zaniedbana dziury.

225

Niewidoczny numerek działki.

226

Niewidoczny numerek działki. Alejka zaniedbana dziury.

228

Niewidoczny numerek działki. Alejka zaniedbana dziury.

239

Alejka zaniedbana dziury.

240

Alejka zaniedbana dziury.

244

Gałęzie przerastające na alejkę. Krzaki lub żywopłot na alejce.

245

Alejka zaniedbana dziury.

246

Niewidoczny numerek działki.

248

Alejka zaniedbana dziury.

249

Alejka zaniedbana dziury.

250

Gałęzie przerastające na alejkę.

254

Alejka zaniedbana dziury.

256

Alejka zaniedbana dziury.

259

Niewidoczny numerek działki.

260

Niewidoczny numerek działki.

261

Niewidoczny numerek działki.

265

Niewidoczny numerek działki.

268

Gałęzie przerastające na alejkę.

270

Niewidoczny numerek działki. Alejka zaniedbana dziury.

276

Działka bardzo zaniedbana, nieużytkowana.

280

Alejka zaniedbana dziury.

281

Alejka zaniedbana dziury.

290

Żywopłot przerastający na alejkę.

291

Działka zaniedbana zarośnięta. Alejka zaniedbana dziury.

292

Alejka zaniedbana dziury.

294

Alejka zaniedbana dziury.

295

Gałęzie przerastające na alejkę.

300

Gałęzie przerastające na alejkę.

301

Gałęzie przerastające na alejkę.

304

Niewidoczny numerek działki.

308

Alejka zaniedbana dziury.

310

Alejka zaniedbana dziury.

311

Niewidoczny numerek działki. Alejka zaniedbana dziury.

313

Alejka zaniedbana dziury.

314

Alejka zaniedbana dziury.

320

Gałęzie przerastające na alejkę. Działka bardzo zaniedbana, nieużytkowana.

325

Gałęzie przerastające na alejkę.

326

Gałęzie przerastające na alejkę. Niewidoczny numerek działki.

330

Działka bardzo zaniedbana, nieużytkowana.

331

Gałęzie przerastające na alejkę.

333

Alejka zaniedbana dziury.

335

Alejka zaniedbana dziury.

338

Niewidoczny numerek działki. Działka bardzo zaniedbana, nieużytkowana. Alejka zaniedbana dziury.

341

Niewidoczny numerek działki.

350

Działka bardzo zaniedbana, nieużytkowana. Alejka zaniedbana dziury. Krzaki lub żywopłot na alejce.

351

Alejka zaniedbana dziury.

352

Alejka zaniedbana dziury.

354

Niewidoczny numerek działki. Alejka zaniedbana dziury.

355

Niewidoczny numerek działki. Alejka zaniedbana dziury.

356

Niewidoczny numerek działki. Alejka zaniedbana dziury.

357

Alejka zaniedbana dziury.

358

Alejka zaniedbana dziury.

361

Niewidoczny numerek działki.

362

Alejka zaniedbana dziury.

365

Niewidoczny numerek działki.

367

Niewidoczny numerek działki. Alejka zaniedbana dziury.

368

Niewidoczny numerek działki.

377

Alejka zaniedbana dziury.

389

Niewidoczny numerek działki. Alejka zaniedbana dziury.

390

Alejka zaniedbana dziury.

391

Alejka zaniedbana dziury.

392

Alejka zaniedbana dziury.

394

Niewidoczny numerek działki.

396

Alejka zaniedbana dziury.

397

Alejka zaniedbana dziury.

398

Alejka zaniedbana dziury.

399

Alejka zaniedbana dziury.

402

Niewidoczny numerek działki. Działka zaniedbana zarośnięta.

406

Alejka zaniedbana dziury.

408

Alejka zaniedbana dziury.

409

Działka zaniedbana zarośnięta. Alejka zaniedbana dziury.

411

Niewidoczny numerek działki.

413

Alejka zaniedbana dziury.

414

Alejka zaniedbana dziury.

415

Alejka zaniedbana dziury.

416

Alejka zaniedbana dziury.

417

Niewidoczny numerek działki. Alejka zaniedbana dziury.

418

Alejka zaniedbana dziury.

419

Alejka zaniedbana dziury.

428

Alejka zaniedbana dziury.

431

Niewidoczny numerek działki.

433

Gałęzie przerastające na alejkę.

436

Gałęzie przerastające na alejkę.

437

Krzaki lub żywopłot na alejce.

439

Gałęzie przerastające na alejkę.

441

Niewidoczny numerek działki.

442

Alejka zaniedbana dziury.

447

Gałęzie przerastające na alejkę. Niewidoczny numerek działki.

450

Gałęzie przerastające na alejkę. Działka bardzo zaniedbana, nieużytkowana.

452

Działka bardzo zaniedbana, nieużytkowana.

458

Gałęzie przerastające na alejkę.

461

Gałęzie przerastające na alejkę.

463

Gałęzie przerastające na alejkę. Niewidoczny numerek działki.

464

Niewidoczny numerek działki.

466

Alejka zaniedbana dziury.

467

Alejka zaniedbana dziury.

468

Alejka zaniedbana dziury.

470

Alejka zaniedbana dziury.

471

Alejka zaniedbana dziury.

472

Alejka zaniedbana dziury.

473

Gałęzie przerastające na alejkę.

475

Niewidoczny numerek działki.

 

Jest to nieoficjalna, prywatna strona działek Otowo.  Wszystkie umieszczone tutaj informacje są ogólnodostępne na tablicach ogłoszeń. Umieszczenie danych osobowych na stronie jest zgodne z art. 1 ust. 1 oraz art. 6 ustawy o dostępie do informacji publicznej.  Serwis Otowo.pl  nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych komunikatów, informacji itp.